Lãi suy giảm trên cổ phiếu là gì? Xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu?

Lãi pha loãng trên mỗi cổ phiếu, còn được gọi là EPS pha loãng, là một phép tính khả năng sinh lời đo lường mức thu nhập mà mỗi cổ phiếu sẽ nhận được nếu tất cả các chứng khoán pha loãng được thực hiện.

Nói cách khác, nó cho thấy tác động của các chứng khoán pha loãng như quyền chọn mua cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu phổ thông, trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đối với thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu. Vậy quy định về lãi suy giảm trên cổ phiếu là gì, xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu được quy định như thế nào.

1. Lãi suy giảm trên cổ phiếu là gì?

Lãi suy giảm trên cổ phiếu là gì?

– Khái niệm thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng):

EPS pha loãng là một phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện. Chứng khoán có thể chuyển đổi là tất cả các cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi đang lưu hành, trái phiếu có thể chuyển đổi, quyền chọn mua cổ phiếu và chứng quyền.

EPS pha loãng thường sẽ thấp hơn EPS đơn giản hoặc cơ bản nhưng trong trường hợp hiếm hoi có chứng khoán chống pha loãng thì có thể cao hơn. Trong trường hợp này, chỉ có EPS cơ bản được báo cáo trong báo cáo tài chính.

Công thức tính thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu

EPS pha loãng = (Thu nhập ròng-Cổ tức ưu tiên): (WASO + CDS)

Trong đó: EPS = Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
WASO = Cổ phiếu Bình quân Gia quyền Đang lưu hành
CDS = Chuyển đổi chứng khoán loãng

– Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng) tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty nếu tất cả chứng khoán có thể chuyển đổi được chuyển đổi. Chứng khoán loãng không phải là cổ phiếu phổ thông, mà thay vào đó là chứng khoán có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Việc chuyển đổi các chứng khoán này làm giảm EPS, do đó, EPS pha loãng có xu hướng luôn thấp hơn EPS.
EPS dày dặn được coi là một số liệu thận trọng vì nó chỉ ra một trường hợp xấu nhất về EPS.

– Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng) có ý nghĩa như sau: EPS pha loãng xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu chứng khoán pha loãng được thực hiện. Chứng khoán loãng là chứng khoán không phải là cổ phiếu phổ thông nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nếu người nắm giữ thực hiện quyền chọn đó. Nếu được chuyển đổi, chứng khoán pha loãng sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành có tỷ trọng, làm giảm EPS.

  Vòng quay khoản phải thu là gì? Công thức tính, ví dụ và ý nghĩa

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, giá trị thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, là một thước đo rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty. Khi báo cáo kết quả tài chính, doanh thu và EPS là hai thước đo được đánh giá phổ biến nhất.

Xem thêm: Tác dụng, ưu và nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu

EPS được báo cáo trên báo cáo thu nhập của một công ty và chỉ các công ty đại chúng mới được yêu cầu báo cáo. Trong báo cáo thu nhập của mình, các công ty báo cáo cả EPS sơ cấp và EPS pha loãng, nhưng thường tập trung vào biện pháp EPS pha loãng thận trọng hơn. EPS dày dặn được coi là một số liệu thận trọng vì nó chỉ ra một trường hợp xấu nhất về EPS.

Không có khả năng tất cả mọi người nắm giữ quyền chọn, chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, v.v. sẽ chuyển đổi cổ phiếu của họ đồng thời. Tuy nhiên, nếu mọi thứ suôn sẻ, có nhiều khả năng tất cả các quyền chọn và xe mui trần sẽ được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Sự khác biệt lớn giữa EPS cơ bản của một công ty và EPS pha loãng có thể cho thấy khả năng pha loãng cao đối với cổ phiếu của công ty, một thuộc tính không hấp dẫn theo hầu hết các nhà phân tích và nhà đầu tư. Ví dụ, công ty A có 9 tỷ đô la cổ phiếu đang lưu hành. Có một sự khác biệt $ 0,10 giữa EPS cơ bản và EPS pha loãng. Trong khi 0,10 đô la dường như không đáng kể, nó tương đương với 900 triệu đô la giá trị không có sẵn cho các nhà đầu tư.

2. Xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu:

Công thức thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu lấy chênh lệch giữa thu nhập ròng và cổ tức ưu đãi rồi chia cho cổ phiếu phổ thông lưu hành trung bình. Điều này tính toán số thu nhập có sẵn cho các cổ đông phổ thông hiện tại của công ty. Từ khóa trong câu đó là hiện tại. Nó chỉ phản ánh số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại.

  Chiến tranh tiền tệ PDF (Tải 100 sách ebook FREE) 2023

EPS pha loãng có nghĩa: Định nghĩa của thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu là gì? EPS pha loãng chi tiết hơn EPS vì nó mô tả giá trị thực của cổ đông dựa trên đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu được phân bổ. Hơn nữa, EPS pha loãng ảnh hưởng đến tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty cũng như các biện pháp định giá khác.

Để tính toán EPS pha loãng, chúng ta cần biết thu nhập ròng, cổ tức ưu đãi, cổ tức ưu đãi có thể chuyển đổi, thuế suất, bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông pha loãng, cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, nợ có thể chuyển đổi và quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên chưa thực hiện. So với EPS pha loãng thì EPS pha loãng luôn thấp hơn.

Chứng khoán loãng không phải là cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, nhưng chúng có khả năng trở thành cổ phiếu đang lưu hành. Mặc dù khả năng tất cả các chứng khoán loãng được gọi cùng một lúc là không thể, nhưng nó sẽ làm giảm đáng kể thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu vì số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng vọt.

Đó là lý do tại sao việc tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng thường được tính trong thuyết minh của báo cáo tài chính. Điều này cho các nhà đầu tư và các chủ nợ thấy điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các quyền chọn mua và chuyển đổi cổ phiếu được chuyển thành cổ phiếu phổ thông trong một đêm. Nó cũng cho thấy cấu trúc vốn của tổ chức.

Số lượng lớn quyền chọn và cổ phiếu ưu đãi cho thấy doanh nghiệp đòi hỏi một cấu trúc vốn phức tạp hơn để tài trợ cho các hoạt động và mở rộng của mình. Đây có thể là một điều tốt hoặc xấu tùy thuộc vào những gì các nhà đầu tư và chủ nợ mong đợi trong một ngành công nghiệp.

Xem thêm: Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành?

Công thức tính thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu sử dụng cách tính EPS cơ bản và thêm chứng khoán pha loãng vào cổ phiếu phổ thông trong mẫu số.

– Ví dụ về Thu nhập pha loãng trên mỗi Cổ phiếu:

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi, quyền chọn mua cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi là những loại chứng khoán pha loãng phổ biến. Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi là cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông bất kỳ lúc nào. Quyền chọn mua cổ phiếu, một quyền lợi thông thường của nhân viên, cấp cho người mua quyền mua cổ phiếu phổ thông với giá ấn định tại một thời điểm nhất định.

  3 Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm? [2023]

Trái phiếu chuyển đổi tương tự như cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vì chúng được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo giá và thời gian quy định trong hợp đồng của chúng. Tất cả các chứng khoán này, nếu được thực hiện, sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành và giảm EPS.

– Ví dụ: Thu nhập ròng của công ty ABC là $ 4,000,000. Đầu năm 2015, công ty có 3.000.000 cổ phiếu lưu hành, nhưng đến nửa cuối năm, lượng cổ phiếu lưu hành đã tăng lên 4.200.000. Hơn nữa, công ty có quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên không áp dụng = 250.000 đô la, cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi = 100.000 đô la, nợ có thể chuyển đổi = 125.000 đô la, cổ tức nợ có thể chuyển đổi = 20.000 đô la, và cổ tức ưu đãi = 0. Thuế suất là 35% và lãi suất là 5.000 đô la hàng năm.

John làm việc như một nhà phân tích tài chính trong công ty ABC và được yêu cầu tính toán EPS pha loãng và so sánh với EPS.

Bước đầu tiên là tính giá trị bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông pha loãng, là tích số của cổ phiếu đang lưu hành nhân với quyền số của kỳ báo cáo. Trong trường hợp này, nửa đầu năm có 5.000.000 cổ phiếu lưu hành và nửa cuối năm có 6.200.000 cổ phiếu lưu hành. Do đó, bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông pha loãng là (0,5 x 3.000.000) + (0,5 x 4.200.000) = 1.500.000 + 2.100.000 = 3.600.000.

Bây giờ, John có thể tính toán EPS pha loãng của công ty như sau:

Xem thêm: Cổ phiếu đầu ngành là gì? Danh sách các cổ phiếu đầu ngành?

EPS pha loãng = (thu nhập ròng – cổ tức ưu đãi) + cổ tức ưu đãi có thể chuyển đổi + (lãi nợ có thể chuyển đổi x (1-t)) / bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông pha loãng + quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên chưa sử dụng + cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi + nợ có thể chuyển đổi.

4.000.000 USD + 20.000 USD x (1-35%) / 3.600.000 + 250.000 + 100.000 + 125.000 = 4.000.000 USD + 13.000 USD / 4.075 = 0,98.

So với EPS của công ty là 1,3, EPS pha loãng thấp hơn để cho phép pha loãng thu nhập tốt hơn so với giá trị cổ đông.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chứng Khoán

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *