Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ý nghĩa, cách đăng ký

Khi các doanh nghiệp sắp trả cổ tức hay họp cổ đông, nhà đầu từ thường thấy khái niệm “Ngày giao dịch không hưởng quyền” hoặc “Ngày đăng ký cuối cùng”. Hai khái niệm này dùng để xác định nhà đầu tư có được hưởng các quyền liên quan đối với cổ phiếu hay không.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là một thuật ngữ đầu tư liên quan đến thời điểm trả cổ tức của các tập đoàn hoặc công ty được tính từ ngày đầu tiên sau khi Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố trả cổ tức, và nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông,…

3144-ngaygiaodichkhonghuongquyen
Hình minh họa (nguồn internet)
  Piotroski F-Score: Hướng dẫn cách tính và áp dụng trong Cổ Phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu chứng khoán sẽ được quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty trước ngày giao dịch không hưởng quyền, thì nhà đầu tư có quyền nhận các khoản thanh toán cổ tức, thông tin mua sẽ được gửi cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách. Khi đó, công ty sẽ tính nhà đầu tư là một trong những cổ đông hiện hữu.

Ngược lại, trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu vào đúng hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền, thông tin mua sẽ không được gửi cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách cổ đông, vì vậy nhà đầu tư sẽ không được quyền nhận cổ tức hiện tại.

  2023 Nền kinh tế Gig (Gig Economy) là gì? Ưu điểm và hạn chế của nền kinh tế Gig

Dựa vào ngày chốt danh sách cổ đông, hay còn gọi là ngày đăng ký cuối cùng để có thể xác định được tính đủ điều kiện của việc chia cổ tức, và mỗi cổ đông có tên trong sổ đăng ký vào ngày chốt danh sách sẽ được hưởng cổ tức. Qua đó, ban điều hành cũng có thể xác định ai sẽ nhận được báo cáo chứng khoán và các thông tin tài chính khác liên quan đến khoản đầu tư của công ty đó.

Hiện tại, hầu hết các thị trường tài chính phát triển đều sử dụng chu kỳ thanh toán T + 2 (Xem lại kiến thức cơ bản về chứng khoán) . Khi nhà đầu tư nhận được cổ tức, việc thanh toán cần phải hoàn thành vào hoặc trước ngày đăng ký cuối cùng. Thông thường, cần phải mất 3 ngày để giải quyết thanh toán, ngày bắt đầu giao dịch (T) cộng với hai ngày làm việc và ngày làm việc thứ 2 chính là ngày thanh toán.

  Chứng khoán quốc tế là gì? Có nên đầu tư thị trường chứng khoán quốc tế

Ví dụ:

2722-ngay-giao-dich-khong-huong-quyen

Nếu ngày 25/05 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 24/05 là ngày giao dịch không hưởng quyền:

– Khi nhà đầu tư mua chứng khoán ngày 23/05, thì ngày chứng khoán về là ngày 25/05. Tức là khi chốt quyền, nhà đầu tư sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

– Nếu nhà đầu tư mua chứng khoán ngày 24/05, thì ngày chứng khoán về là ngày 26/05 sau ngày đăng ký cuối cùng nên sẽ không được hưởng quyền

Lưu ý rằng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, nên các ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc lễ tết cũng cần được loại ra để xác định đúng ngày giao dịch không hưởng quyền.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chứng Khoán

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *