Repo chứng khoán là gì? Cầm cố cổ phiếu là gì? Sự khác nhau

Tôi muốn biết nghiệp vụ Repo chứng khoán là gì và được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Repo chứng khoán là giao dịch mua hoặc bán lại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường tài chính.
Đây là loại hình giao dịch mà nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu…) của chính mình trong một khoảng thời gian thỏa thuận nhất định với công ty chứng khoán.
Hiểu một cách đơn giản, giao dịch repo là việc nhà đầu tư đi vay tiền và dùng chứng khoán để thế chấp.
Việc này được thực hiện như sau:
Nếu nhà đầu tư có cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn và đang cần tiền thì có thể mang đến công ty chứng khoán để repo. Cổ phiếu mang đi repo phải có tên trong danh sách cổ phiếu mà công ty chứng khoán chấp nhận repo.
Nếu cổ phiếu của nhà đầu tư được chấp nhận thì công ty sẽ làm một hợp đồng có thời hạn 3 tháng, 6 tháng, hoặc một năm, đồng thời nhà đầu tư phải làm giấy chuyển nhượng cổ phiếu này sang tên công ty chứng khoán theo đúng thời hạn ghi trên hợp đồng.
Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ bán số cổ phiếu cho công ty chứng khoán trong thời hạn đó. Khi hết hạn, nhà đầu tư mang tiền đến thanh lý hợp đồng, công ty chứng khoán sẽ làm giấy chuyển nhượng sang tên lại cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải trả lại số tiền bằng giá công ty mua ban đầu cộng với lãi suất cho vay tùy theo thời hạn repo.
Xin toà soạn giúp phân biệt repo cổ phiếu và cầm cố cổ phiếu?
Trả lời:
Trước hết, bạn cần hiểu sơ qua về nghiệp vụ Repo cổ phiếu và cầm cố cổ phiếu là gì để có thể thấy được những điểm khác nhau giữa hai nghiệp vụ này.
Repo cổ phiếu là nghiệp vụ mua bán cổ phiếu có kỳ hạn trong đó, khách hàng bán cổ phiếu cho công ty chứng khoán và cam kết mua lại với mức giá và vào thời điểm nhất định trong tương lai theo thỏa thuận với công ty chứng khoán.
Giá mua lại = Giá bán lần 1 x (1 + lãi suất repo/365 x số ngày bán chứng khoán)
Cầm cố chứng khoán là việc các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cho người đầu tư vay tiền để đầu tư chứng khoán, tài sản đảm bảo là chứng khoán. Vì vậy, đây thực chất là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng).
Trong quan hệ này, các tổ chức lưu ký chỉ đóng vai trò là trung gian, trên cơ sở bản hợp đồng cầm cố và yêu cầu của bên nhận cầm cố sẽ thực hiện việc phong tỏa chứng khoán cầm cố theo đúng quy định để đảm bảo việc duy trì tài sản thế chấp cho bên nhận cầm cố. Khi hợp đồng cầm cố hết hiệu lực hoặc theo yêu cầu của bên nhận cầm cố, tổ chức lưu ký sẽ thực hiện giải tỏa số chứng khoán cầm cố để chuyển trả lại cho người đầu tư.
Sự khác nhau cơ bản giữa Repo cổ phiếu và cầm cố chứng khoán được thể hiện trong bảng dưới đây:
Repo cổ phiếu
Cầm cố chứng khoán
Về quyền sở hữu chứng khoánNhà đầu tư phải thực hiện chuyển nhượng số cổ phiếu là đối tượng của hợp đồng Repo cho công ty chứng khoán.Chứng khoán của nhà đầu tư sẽ được công ty chứng khoán phong tỏa trên tài khoản theo quy định.
Bổ sung giá trị chứng khoán trong thời hạn của hợp đồngKhi thị giá chứng khoán giảm xuống dưới mức định giá của công ty chứng khoán, nhà đầu tư phải bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đảm bảo mức Repo theo quy định.Khi thị giá chứng khoán giảm xuống dưới mức định giá của bên nhận cầm cố, nhà đầu tư phải nộp thêm tiền hoặc bổ sung chứng khoán làm tài sản đảm bảo.
Hợp đồng đến hạnNếu nhà đầu tư không thực hiện mua lại cổ phiếu tại ngày đáo hạn, công ty chứng khoán có quyền bán chứng khoán và các quyền liên quan đến chứng khoán để thanh lý hợp đồng.Nếu nhà đầu tư không trả được nợ, số chứng khoán cầm cố sẽ được xử lý theo quy định về xử lý tài sản cầm cố của ngân hàng.
(Câu trả lời do VNExpress, Công ty chứng khoán FPTS và VPS cung cấp)
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Forex
  Giá Bid là gì? Giá Ask là gì? Quan hệ giữa Bid Ask & Spread

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *