2 Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành chính xác nhất

Cần dựa vào đâu để biết được số vốn hiện có của công ty một cách chính xác nhất? Câu trả lời sẽ là số cổ phiếu đang phát hành sẽ cho thấy số vốn thực sự mà một công ty đang nắm giữ. Vậy cổ phiếu đang lưu hành là gì? Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành như thế nào? Bài viết dưới đây của Vietnamtrader club sẽ chia sẻ về Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?
Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Khái niệm

Cổ phiếu đang lưu hành ( Shares outstanding) là những CP đang được nắm giữ bởi tất cả cổ đông của một công ty; trong đó bao gồm cả khối cổ phần được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức; cũng như phần vốn sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức như quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và quỹ dự phòng.

Cổ phiếu đang lưu hành được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới đầu mục “vốn cổ phần”. Số lượng CP đang lưu hành được dùng để tính toán các chỉ số quan trọng như là vốn hóa thị trường của công ty; thu nhập trên một cổ phần (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS).

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là không bất biến; số lượng này nó biến động mạnh mẽ qua thời gian.

Hiểu rõ hơn về cổ phiếu lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu đang lưu hành

Bất kì cổ phiếu đã phát hành (authorized stock) nào được nắm giữ bởi cổ đông của công ty; ngoài CP quỹ được nắm giữ bởi chính công ty thì đều được coi là cổ phiếu đang lưu hành.

  Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh cập nhật 2023

Hay có thể hiểu là số lượng cổ phiếu đang lưu hành đại diện cho số lượng CP trên thị trường mở; bao gồm cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và cổ phiếu bị hạn chế bởi ban quản lý và các cổ đông nội bộ.

Có nhiều lý do ảnh hưởng đến sự tăng giảm của số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong một công ty. Con số này sẽ tăng lên nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu; hoặc khi nhân viên thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu. Các công ty huy động tiền thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

IPO bằng cách trao đổi cổ phần trong công ty để lấy tài chính. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng làm tăng tính thanh khoản; nhưng cũng làm tăng tỷ lệ pha loãng.

Ngược lại, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty sẽ giảm nếu công ty mua lại cổ phiếu của chính mình thông qua chương trình mua lại cổ phiếu.

Tách và gộp cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng lên nếu công ty thực hiện chia tách CP; và sẽ giảm nếu công ty thực hiện sáp nhập cổ phiếu.

Việc chia tách cổ phiếu thường được thực hiện để đưa giá cổ phiếu của công ty về mức giá mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua được. Bên cạnh đó như đã đề cập ở trên, việc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành cũng giúp cải thiện tính thanh khoản.

Ngược lại, công ty thường thực hiện gộp hay hợp nhất cổ phiếu để đưa giá cổ phiếu về vùng giá tối thiểu cần thiết; để thỏa mãn yêu cầu niêm yết của Sàn giao dịch.

So sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu cơ bản, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thả nổi

Sự khác nhau giữa Cổ phiếu đang lưu hành với các loại cổ phiếu khác
Sự khác nhau giữa Cổ phiếu đang lưu hành với các loại cổ phiếu khác

Cổ phiếu cơ bản và cổ phiếu pha loãng đang lưu hành

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể được tính là cơ bản hoặc pha loãng hoàn toàn. Số lượng cổ phiếu lưu hành cơ bản chỉ đơn giản là số lượng cổ phiếu hiện có trên thị trường thứ cấp; trong khi cách tính lượng lưu hành cổ phiếu pha loãng hoàn toàn có tính đến chứng khoán pha loãng như: chứng khoán chuyển đổi (chứng quyền, quyền chọn, cổ phiếu ưu đãi, v.v.).

Do đó, nếu một công ty sở hữu bất kỳ chứng khoán pha loãng nào; điều đó sẽ cho thấy khả năng tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong tương lai.

Cổ phiếu đang lưu hành so với Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu đang lưu hành khác với CP quỹ là CP do chính công ty nắm giữ và không được bán trên thị trường mở. CP quỹ cộng với cổ phiếu đang lưu hành tạo thành tổng số CP phát hành.

Cổ phiếu đang lưu hành so với Cổ phiếu thả nổi

Số lượng CP lưu hành được tính bằng cách lấy số lượng CP đang lưu hành trừ đi số CP nắm giữ chặt chẽ; một số lượng lớn cổ phiếu được nắm giữ bởi một bên; có thể là một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ cổ đông kiểm soát, chẳng hạn như cán bộ hoặc giám đốc của công ty.

  Free-float là gì? 5 Cách tính tỷ lệ Free-Float

Cổ phiếu trôi nổi đóng vai trò đại diện tốt cho các cổ phiếu đang hoạt động của công ty; hoặc doanh thu cổ phiếu giữa các nhà đầu tư khác nhau trên thị trường; ngoại trừ các bên nắm giữ phần đáng kể vốn chủ sở hữu.

Chương trình mua lại cổ phiếu

Khi các công ty cho rằng cổ phiếu của họ bị định giá thấp; họ thường bắt đầu chương trình mua lại cổ phiếu, mua lại một số cổ phiếu đã phát hành của nó với giá ưu đãi.

Việc mua lại làm tăng giá trị thị trường của cổ phiếu hiện có trên thị trường mở. Nó cũng làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty vì thu nhập được chia cho một số lượng cổ phiếu nhỏ hơn. Việc mua lại cổ phiếu tạo ra thu nhập cao hơn trên mỗi cổ phiếu; làm cho mỗi cổ phiếu có giá trị hơn.

2. Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành

2.1. Công thức

cong thuc tinh co phieu dang luu hanh

Cách tính số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

Cổ phiếu đang lưu hành được xác định theo công thức:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành = số lượng cổ phiếu niêm yết + số lượng cổ phiếu chưa niêm yết – số lượng cổ phiếu quỹ

2.2. Ý nghĩa

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành giúp phản ánh số vốn thực tế mà công ty có. Nếu nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá gốc thì sẽ được chỉ số vốn điều lệ đã điều chỉnh. Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng để chúng ta có thể xác định được một cổ phiếu là cao hay thấp.

3. Nội dung của cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  •  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
  • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu.

Trái phiếu bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về trái phiếu như thế nào? Mời bạn đọc theo dõi bài viết Trái phiếu là gì?

4. Mối liên hệ giữa số lượng cổ phiếu niêm yết và số lượng cổ phiếu đang lưu hành

  • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành > Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết có nghĩa một phần cổ phiếu đang lưu hành của công ty vì một nguyên nhân nào đấy mà chưa được niêm yết lên sàn.
  • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành nhỏ hơn khối lượng cổ phiếu đang niêm yết.
  CTCK nào có phí giao dịch thấp nhất? So sánh phí GDCK mới nhất

5. Cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu phát hành

Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu phát hành và cổ phiếu đang lưu hành là vốn cổ phần phát hành bao gồm cổ phiếu quỹ trong khi cổ phiếu đang lưu hành không bao gồm cổ phiếu quỹ (cổ phiếu đã được công ty mua lại và được công ty nắm giữ trong kho bạc của chính mình).

Trong đó, cổ phiếu quỹ hình thành khi công ty đại chúng thực hiện mua lại từ khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường; và cổ phiếu quỹ không có nghĩa là những cổ phiếu phát hành không thành công.

Cổ phiếu phát hành đề cập đến số lượng cổ phiếu đã được phân bổ bởi một công ty và sau đó được nắm giữ bởi các cổ đông. Cổ phiếu đang lưu hành đề cập đến cổ phiếu của một công ty hiện đang được nắm giữ bởi tất cả các cổ đông của công ty, bao gồm các khối cổ phần được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức và cổ phiếu hạn chế thuộc sở hữu của các cán bộ và người trong công ty.

6. Một số câu hỏi thường gặp

Cổ phiếu đang lưu hành là gì?

Cổ phiếu đang lưu hành là số cổ phiếu của một công ty hiện do tất cả các cổ đông của công ty nắm giữ, bao gồm các khối cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và cổ phiếu bị hạn chế do các cán bộ và người trong công ty sở hữu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty không cố định và thường thay đổi theo thời gian.

ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong thời gian bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ nhận được đầy đủ hồ sơ.

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chứng Khoán

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *